Poduszki metalowo-gumowe
OD S M H
OD 13 130 45 50
OD 15 130 130 20
OD 16/A aluminiowo-gumowa 120 60 20
OD 16/S stalowo-gumowa 120 60 20
OD 18 KH stalowo-gumowa 130 70 25
OD 20 210 100 30
OD 20A 210 100 15
OD 26 100 65 20
OD 52 645 85 15
OD 52A 12 40 20
OD 53 280 100 30